Sarajevo,  28.2. 2017. godine  -  Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBIH (CEST FBiH) posjetio je  NJ.E. Juriaan Kraak, ambasador Kraljevine Holandije u Bosni i Hercegovini i ovom prilikom razgovarao sa direktorom CEST FBiH, Arbenom Murtezićem.

 

 

Teme razgovora bile su: značaj edukacije u kontekstu pregovora sa EU, a u vezi Poglavlja 23. i 24, bilateralna saradnja između pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine i Holandije, a u cilju uspostavljanja visokih standarda u pravosuđu.   Direktor Murtezić upoznao je NJ.E. Ambasadora sa sistemom edukacije sudija i tužilaca, kapacitetima CEST FBiH  i izrazio zahvalnost za dosadašnju podršku kroz projekte sa  holandskim partnerima, naročito Helsinškim komitetom za ljudska prava  i Holandskom pravosudnom akademijom te Okružnim sudom u Amsterdamu.  Također, izrazio je nadu u bližu saradnju CEST FBiH i Holandske pravosudne akademije u budućnosti. 

 

 

NJ.E. Kraak naglasio je potrebu konstantnog unaprijeđenja vladavine prava i iskazao zadovoljstvo prezentiranim i punu podršku razvoju CEST FBiH.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top