U dane 21.-23. februara/veljače 2017. godine u sali hotela “Bristol”, u Sarajevu, održan je seminar “Donošenje sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala”. Seminar je organizovan u nastavku izvanredne saradnje centara za edukaciju sudija i tužilaca i Ambasade Sjedinjenih Američkih Država, putem Ureda američkog Ministarstva pravde za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama (OPDAT), a prema Programu početne obuke i stručnog usavršavanja za 2017. godinu.

 

 

Izlagači na seminaru su bili: gospodin Hilmo Vučinić, sudija Suda Bosne i Hercegovine; gospodin Richard Gebelein, sudija iz Sjedinjenih Američkih Država; gospođa Biljana Sinanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije i gospodin Mr. Sc. Ranko Batinić, ovlašteni revizor i vještak ekonomske struke.

Na seminaru je bilo prisutno ukupno 22 učesnika, sudija iz: Suda Bosne i Hercegovine, Kantonalnog suda Zenica, Kantonalnog suda Novi Travnik, Kantonalnog suda Sarajevo, Kantonalnog suda Tuzla, Općinskog suda Tuzla, Osnovnog suda Bijeljina, Osnovnog suda Gradiška, Osnovnog suda Prijedor, Osnovnog suda Vlasenica, Općinskog suda Livno i Općinskog suda Bihać.

 

 

Na seminaru su obrađene slijedeće tematske cjeline: “Jedinstveni izazovi u donošenju sudskih odluka u predmetima finansijskog kriminala”, “Krivična djela finansijskog kriminala – definicije, obilježja, teret dokazivanja”, “Uvod u finansijske izvještaje”, “Zahtjev za dokazivanjem umišljaja i dokazi koji se mogu koristiti za to”, “Metode prikupljanja dokaza”, “Odluke u vezi istrage: posebne istražne radnje: nadzor i tehničko snimanje, saradnici i prikriveni istražitelji, praćenje i naredbe za pretresanje (uključujući protokol za elektronske dokaze)”, “Potkrepljivanje – elektronski i dokazi s interneta”. “Uloga finansijskog vještaka naspram svjedoka koji dolazi iz agencije za provođenje zakona”, “Ocjenjivanje svjedoka saradnika i sporazuma o saradnji”, “Neto vrijednost i troškovi”, “Međunarodna pomoć”, “Pranje novca I porezna krivična djela”, “Određivanje krivičnopravne sankcije i oduzimanje imovine”. Nakon izlaganja ovih tema uslijedila je panel i grupna diskusija o korištenju finansijskih vještaka / Iskustva SAD naspram iskustva u BiH uključujući i sesiju generiranja ideja o finansijskim pitanjima. 

Seminar je obuhvatio i rad na praktičnom slučaju.

Program je finansiralo U.S. Department of State (INL/EUR/ACE).

Na kraju trećeg radnog dana, učesnicima seminara su svečano dodijeljeni certifikati.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top