Centar za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji BiH ( CEST FBiH) u saradnji sa Ministarstvom pravosuđa SAD (Ureda za razvoj i edukaciju tužilaštava u inostranstvu - OPDAT) i Ministarstva vanjskih poslova SAD održao je četverodnevnu edukaciju sudija, tužilaca i advokata o primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima (članovi 2-7).

 

 

Edukacija je održana u Sarajevu, u okviru Regionalnog projekta pravosudne saradnje - Jačanje krivičnopravnih institucija i vladavine prava u Srednjoj i Istočnoj Evropi, a svečano je otvorila Regionalna pravna savjetnica OPDAT-a, gospođa Beth Sreenan.

 

 

Učesnici događaja bili su predstavnici najviših nivoa pravosudne vlasti u Bosni i Hercegovini, a svoja saznanja i iskustva u zaštiti ljudskih prava i primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima prenijeli su im advokati i tužioci iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.