Poštovani/e nosioci i nositeljice pravosudnih funkcija, međunarodni i domaći partneri Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH, 

Nakon usvajanja od strane Upravnih odbora centara i podrške VSTV BiH, predstavljamo Vam Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2017.godinu.  Program sadržava više od 150 edukativnih aktivnosti, koje će svim polaznicima edukacija omogućiti, kako opća pravna znanja, tako i specijalistička znanja u određenim oblastima. 

Tokom mjeseca  januara, Program početne obuke i stručnog usavršavanja za 2017.godinu biće, kao i do sada, dostavljen svim relevantnim institucijama i omogućen proces prijave za edukacije.

Elektronsku verziju Programa možete preuzeti OVDJE.

Uz zahvalnost za saradnju u kreiranju Programa, Direktor i uposlenici Centra za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH Vam žele sretnu i uspješnu Novu 2017.godinu!

 

Direktor 
Arben Murtezić

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top