Pravni fakultet Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u saradnji sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju/ IRZ, a uz finansijsku pomoć Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, 31. 3. i 1. 4. 2017. godine organizuje 5 . Međunarodni naučni skup dani Porodičnog prava. Tema ovog skupa je „Odjeci prakse Evropskog suda za ljudska prava u nacionalnim porodičnim pravima“.

Ovaj dvodnevni naučni skup je sastavni dio Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja CEST-a F BiH za 2017. godinu.

 

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top