20. decembra/prosinca 2016. godine  u Sarajevu je upriličena svečanost dodjele uvjerenja stručnim saradnicima/savjetnicima pravosudnih institucija koji su završili trogodišnji program početne obuke.

Centri za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske realizuju program početne obuke stručnih saradnika/savjetnika uposlenih u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine. Program predviđa stručno usavršavanje kroz 12 Modula u trajanju od tri godine, u kojima su tematske cjeline prezentovane u svjetlu Evropske konvencije o ljudskim pravima i slobodama, drugim međunarodnim standardima, nadležnostima i pravilima saradnje sa domaćim i međunarodnim organima i institucijama.

Tokom 2016. godine trogodišnju obuku po ovom programu u Federaciji Bosne i Hercegovine završila je  generacija stručnih saradnika/savjetnika 2014/2016, odnosno 34  polaznika početne obuke, koji su prema programu  ispunili uslove za dodjelu uvjerenja o završenoj početnoj obuci stručnih saradnika/savjetnika.

Ovim povodom prisutnima su se obratili gospođa Laura Neubauer, rezidentna pravna savjetnica  Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, gospodin Milorad Novković, predsjednik Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine i gospodin Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine.