Sarajevo, 3.11.2016. godine - Generalni sekretar Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), Goran Svilanović, posjetio je danas u Sarajevu Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH i sastao se sa direktorom Centra, Arbenom Murtezićem.

Svilanović i Murtezić razgovarali su o aktuelnoj i budućoj saradnji Centra za edukaciju sudija i tužilaca FBiH i RCC-a, s naglaskom na potencijal RCC-a u povezivanju institucija za obuku sudija i tužilaca iz regije. 

 

 

„Regionalna obuka i razmjena iskustava ima izuzetan značaj u edukaciji djelatnika u pravosuđu, i neizostavan je dio napora koji regija čini na putu evropskih integracija. Upravo zato iduće sedmice,  9. i 10. novembra 2016.godine u Beogradu, organizovali smo Kooridnacijski sastanak centara za edukaciju sudija i tužilaca sa zapadnog Balkana  i Turske, koji će tamo predstaviti svoje najvažnije projekte i plan rada na regionalnom nivou u narednom periodu,“ rekao je Svilanović.  

Murtezić je ovom  prilikom uručio zahvlanicu gospodinu Svilanoviću  za podršku Vijeća za regionalnu saradnju radu Centra.