U Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine, dana 28.9.2016.godine, potpisan je Sporazum o partnerstvu između Ambasade Republike Francuske i JU Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH.  
Sporazum su potpisali: gospodin Arben Murtezić, direktor Centra i gospođa NJ. E. Claire Bodonyi, ambasadorica Republike Francuske u BiH.

 

Cilj Sporazuma je postizanje najvišeg kvaliteta u edukaciji nosilaca pravosudnih funkcija, u čemu će značajno doprinijeti i angažovanje eksperata iz Republike Francuske.

Implementacija Sporazuma počela je istog dana, održavanjem seminara o temi koja ima značajne ekonomske i kulturološke implikacije na društvo:  „Ilegalna trgovina umjetninama u Bosni i Hercegovini“. Seminar na ovu temu je organizovan prvi put, a dio je Programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu. Doprinos i podršku ovom događaju, svojim su učešćem iskazali i: gospođa Biljana Čamur-Veselinović, pomoćnica Ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine; gospodin Siniša Šešum, šef ureda UNICEF-a u Bosni i Hercegovini i gospodin Dženan Jusufović, predsjednik Centra protiv krijumčarenja umjetninama CPKU. 

Učesnicima seminara, najvažnije aspekte ove tematike prezentirali su: gospodin Senad Begović, historičar i kustos, gospođa Dr. sci. iur. Ljiljana Filipović, sudija Krivičnog odjeljenja Vrhovnog suda F BiH i gospođa Corinne Chartrelle, zamjenik direktora Centralnog ureda za borbu protiv ilegalne trgovine kulturnim dobrima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Francuske.

 

Povodom ova dva značajna događaja, istog dana je upriličena press konferencija.