Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovine, putem Ureda za razvoj i pomoć prekomorskim zemljama u razvoju (OPDAT) Ministarstva pravosuđa SAD i centri za edukaciju sudija i tužilaca su organizovali seminar na temu “Profesionalna etika”. Seminar je, u sklopu implementacije Programa početne obuke i programa stručnog usavršavanja za 2016. godinu održan 21. i 22. 09.2016. godine u hotelu „Termag“ na Jahorini. 

Cilj održavanja ovog seminara je bila  afirmacija etičkih standarda kroz analizu relevantnih propisa i slučajeva iz prakse, te bolje razumijevanje pitanja profesionalne etike, istraživanja potencijalnih povreda i disciplinskih postupaka. 

Tema sudijske i tužilačke etike je tema koja redovno svoje mjesto nalazi u programima stručnog usavršavanja centara za edukaciju sudija i tužilaca. Ovaj seminar je bio predviđen isključivo za sudije, a tužilačka etika će biti obrađena na savjetovanju tužilaca u Neumu. Posebna pažnja na ovim seminarima posvećena je Smjernicama za sprečavanje sukoba interesa u pravosuđu, dokumentu kojeg je ove godine usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

U toku seminara prezentirani su standardi profesionalne etike u Bosni i Hercegovini; profesionalni standardi u Sjedinjenim Državama i administrativne istrage navoda o nesavjesnom radu i neprofesionalnom postupanju tužilaca, te standardi ponašanja sudija i istrage navoda o nesasvjesnom radu i neprofesionalnom postupanju sudija. Vođena je diskusija u kontekstu komparativnog razmatranja standarda profesionalne odgovornosti i istraga; istrage navoda o nesavjesnom radu i neprofesionalnom postupanju sudija, te o saradnji disciplinskih tijela odvjetničke komore, tužilaca i suda u pitanjima nesavjesnog rada i neprofesionalnog postupanja tužilaca i sudija.

Seminar su pozdravnim govorima otvorili: gospođa Laura Neubauer, rezidentna pravna savjetnica (Ministarstvo pravosuđa SAD/Program za razvoj, pomoć i edukaciju tužilaštava u prekomorskim zemljama) i gospodin Arben Murtezić, direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca u F BiH. 

Sutkinja Patricia Whalen je izložila temu: „Povjerenje javnosti u pravosuđe – neophodnost u demokratskom društvu“. Nakon nje su gospodin Arben Murtezić i gospodin Mirza Hadžiomerović, disciplinski tužilac, govorili o nadzoru nad pravosuđem u Bosni i Hercegovini, istragama mogućih kršenja profesionalnih standarda i disciplinskim mjerama. Prvi dan je okončan izlaganjem gospođe Carolyn Temin, sutkinje, na temu: „Kako postati nezavisan donosilac odluka“, te podjelom u grupe i uputama za hipotetički scenarij. 

Drugi dan seminara je započeo radom u grupama-diskusijom o hipotetičkom slučaju, nakon čega su, u plenarnom radu, izvjestioci prezentovali zaključke.  Seminar je okončan panel diskusijom o  tome šta sudije mogu uraditi kako bi se iskorijenilo neprimjereno ponašanje u pravosuđu, te preporukama grupe. 

Seminaru su prisustvovali učesnici iz: Suda Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Okružnog suda Banja Luka, Višeg privrednog suda Banja Luka, Okružnog privrednog suda Doboj, Okružnog privrednog suda Bijeljina, Osnovnog suda Zvornika, Općinskog suda  Zenica, Osnovnog suda Banja Luka, Osnovnog suda Foča, Osnovnog suda Vlasenica, Osnovnog suda Prnjavor, Osnovnog suda Modriča, Općinskog suda Sarajevo, Osnovnog suda Sokolac, Osnovnog suda Teslić, Osnovni sud Bijeljina, Osnovnog suda Prijedor i Općinskog suda Travnik.