Up

CARDS 2005 moduli

Modul 1 CARDS 2005 - Upravno Pravo
Modul 2 CARDS 2005 - Radno zakonodavstvo BiH - Radni odnosi u praksi
Modul 3 CARDS 2005 - Reorganizacija stečajnog dužnika
Modul 4 CARDS 2005 - Osnovna načela gl. pretresa i metodologija izrade prvostepene presude u krivičnim stvarima
Modul 5 CARDS 2005 - Krivična oblast I
Modul 6 CARDS 2005 - Krivična oblast II - Krivična djela u oblasti carina i poreza
Modul 7 CARDS 2005 - Međunarodna pravna pomoć u krivičnim i građanskim stvarima
Modul 8 CARDS 2005 - Metodologija izrade presude u građanskim stvarima
 
 
Powered by Phoca Download

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2023. godinu

Prijava

Go to top