Up

2. Odluke o izboru i Odluke o dodjeli ugovora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga osiguranja od automobilske odgovornosti i automobilskog kaska i kombinovanog kolektivnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja sa uključenjem smrti zbog bolesti
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku vulkanizerskih usluga za potrebe službenih vozila JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga popravke i puštanja u rad vatrodojavnog sistema na zgradi JU CEST F BiH
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku usluga pranja službenih vozila
Odluka o zaključenju direktnog sporazuma za nabavku kovanih znački i plaketa
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku ugostiteljskih usluga Aneks II dio B ZJN
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 9 - Banj Luka
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 7 - Tuzla
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 6 - Lukavac
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 3 - Teslić
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za grad Sarajevo i Općina Ilidža - LOT 1
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 5 - Zenica
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 4 - Mostar
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 10 - Vlasic
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 13 - Bijeljina
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku hotelskih usluga za LOT 12 - Brčko
 
 
Powered by Phoca Download

Registracijski obrasci

Preuzmite registracijske obrasce za 2020. godinu

Prijava

Go to top